24 de juliol de 2014

Bon dia... bon dia...

[Rambla del Celler - Sant Cugat del Vallès]